naše škola

EU peníze školám


úvodní slovo

  
   
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Velemín,
 okres Litoměřice, Velemín 170, 411 31 Velemín

aktuality

Seznam přijatých žáků
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 4.dubna 2017 bylo uhrazeno vstupné žáků školy na divadelní představení 
ve výši 4 480 Kč z výtěžku vánočního jarmarku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 16.března 2017 proběhlo na naší škole vystoupení
 divadelní skupiny Pernštejni. Vstupné za všechny děti 
ve výši 4 230 Kč bylo hrazeno z výtěžku za vánoční jarmark.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Velemín a MŠ Milešov


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


kde nás najdete

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

návštěvník číslo

 

 

 

úřední e-deska

fotogalerie MŠ

nové fotografie

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ČESKÝ RÁJ

KULTURY JINÝCH NÁRODŮ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADÉLKA PRO ŠKOLY


PŘEDNÁŠKA O BELGII
V ANGLIČTINĚ - MILÁ NÁVŠTĚVA SLEČNA KATJA EBENAL

VYSTOUPENÉ DIVADELNÍ SKUPINY PERNŠTEJNI - VIKINGOVÉ

PLAVECKÝ VÝCVIK LOVOSICE

VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA

BĚŽKY O DÍVČÍ TĚLOCVIK

BOBOVÁNÍ 4.TŘÍDA

BRUSLENÍ - DÍVKY 2.STUPEŇ

VÁNOČNÍ DEN

VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

PROJEKTOVÝ DEN ODPADY

VYSTOUPENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ NA SRAZU DŮCHODCŮ V MOTORESTU VELEMÍN 

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
A ŽÁKŮ V KAPLI DD MILEŠOV

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

VÁNOČNÍ JARMARK 

VÝSTAVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ ŠKOLA 2016

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
NA POUTNÍ MŠI
V KOSTELE SV. MARTINA VE VELEMÍNĚ

OF SOUTĚŽE
V PLAVÁNÍ 9.11.2016
V LITOMĚŘICÍCH

VÝLET 2.,3. a 5. TŘÍDY DO DIVADLA
A PLANETÁRIA
V TEPLICÍCH

NOC VE ŠKOLE

VÝLET S KROUŽKEM ŠKOLNÍHO ČASOPISU DO JUMP PARKU
V PRAZE

EXKURZE 9.TŘÍDY V TRCZ LOVOSICE

NÁVŠTĚVA 9.TŘÍDY
NA IPS ÚP LITOMĚŘICE

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ LOVOSICE

PROJEKT
BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

HUDEBNÍ NÁSTROJE OD AKUSTICKÝCH
K ELEKTRICKÝM

VYSTOUPENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ A MŠ NA MŠI SVATÉ KONANÉ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI KAPLÍŘSKÝCH SLAVNOSTÍ
V MILEŠOVĚ

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
A NAŠI PRVŇÁČCI

ROZLOUČENÍ
S 9.TŘÍDOU

TURISTICKÝ DEN - 4.TŘÍDA

PLAVECKÝ VÝCVIK
3. A 4.TŘÍDA - PLAVECKÝ BAZÉN LOVOSICE

ŠKOLNÍ VÝLET 4.TŘÍDA - ZOO BERLÍN

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 9.TŘÍDA - 28.ČERVNA 2016

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU
V KOSTELE SV. MARTINA VE VELEMÍNĚ

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 8.TŘÍDY K PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 11.ČERVNA 2016

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA V ŠD

ŠKOLNÍ VÝLET 9.TŘÍDA - SEDMIHORKY ČESKÝ RÁJ

ČARODĚJNICKÝ VEČÍREK

PERNŠTEJNI - VYSTOUPENÍ HUSITÉ

JUMP PARK - 7.TŘÍDA

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NATURA RUMBURK - 3.,5.,8. a 9.TŘÍDA


BRANNÝ DEN V ZŠ

UČENÍ V MASKÁCH

HÁZENÁ LOVOSICE

PLAVÁNÍ
V HODINÁCH TV

6.a 7.třída si připravily loutkové divadlo
pro své malé spolužáky
v předmětu UaK

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY