naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
dokumenty - e-deska
kontakty
základní škola
mateřská škola
školní jídelna
akce školy
ke stažení
fotogalerie
zájmová činnost
školní poradenské pracoviště
školní knihovna
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

EU peníze školám
 

 

Celé Česko čte dětem

 


O kampani
Ve školním roce 2017/ 2018 se naše základní škola připojila k celostátní kampani Celé Česko čte dětem. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že pravidelné předčítání trénuje paměť, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, učí samostatnému myšlení a formuje čtecí a písemné návyky. Tato kampaň je zcela zásadní v době, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, tabletů, mobilních telefonů a televize. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho všeobecné znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější než televize. 
Kampaň vrcholí každoročně Týdnem čtení dětem od 1.6. do 7.6., kdy se po celém Česku koná řada akcí na podporu knih a čtení dětem.
Další informace na www.celeceskoctedetem.cz

Naše aktivity 2017/2018
Učitelé se snaží pravidelné předčítání zařazovat do vyučovacích hodin nejen českého jazyka, ale i ostatních vyučovacích předmětů.
Naše žákovská knihovna má pravidelné otvírací hodiny a je přístupná našim žákům čtyři dny v týdnu.
Vedeme čtenářské kroužky pro mladší a starší žáky prvního stupně, kde dětem předčítáme, povídáme si o knížkách, rozvíjíme jejich slovní zásobu, hrajeme si se slovy, rýmujeme, trénujeme ústní vyjadřování… Čtenářské kroužky také navštěvují obecní knihovnu ve Velemíně, kde je dětem k dispozici řada nových knih, které se pravidelně obměňují.
Podařilo se nám vyrobit krásnou Zimní knihu a ve vyrábění dalších budeme pokračovat. Z naší knížky jsme předčítali předškolákům, kteří k nám pravidelně docházejí na seznamování se školním prostředím.

Celostátní projekt Týden čtení dětem proběhl od 1. do 10. června 2018 a poprvé letos dostal mezinárodní punc. Díky partnerským organizacím se Česká republika zapojila společně s Polskem, Slovenskem a Maďarskem do mezinárodního projektu Visegrád čte dětem.

Ve škole zahájila Týden čtení dětem výstava prací žáků 2. a 3. třídy věnovaná příběhům o pejskovi a kočičce, které letos oslavily již 90 let. V žákovské knihovně si mohly děti prohlédnout knihy staršího data vydání na výstavce „Knihy dříve a dnes“. Jednalo se o knihy pohádkové, starší vydání Babičky, Kytice atd. Také se konala v žákovské knihovně dvě předčítání pro mladší žáky. V pondělí 4. června předčítala ředitelka školy paní Malíková ze svých oblíbených dětských knih a v úterý 5. června se ujala předčítání paní učitelka Kaiprová, která ukázala dětem nejen dětské knížky, které se nacházejí v její domácí knihovně, ale i starší vydání slabikáře. V pátek 8. června jsme zakončili Týden čtení dětem předčítáním v zahradě školy, pro které si paní učitelka a knihovnice Holubová zvolila příběh z knihy Povídání o pejskovi a kočičce – Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, který se v této knize nesměl po dlouhou dobu objevit.

Naše aktivity 2018/2019
Naši učitelé opět zařazovali pravidelné předčítání do svých vyučovacích hodin. Žákovská knihovna mívala otevírací hodiny minimálně třikrát týdně. I v tomto školním roce navštěvovali žáci prvního stupně čtenářský kroužek, jehož členové se setkávali v žákovské knihovně a navštěvovali také Místní knihovnu ve Velemíně. Malí čtenáři mimo jiné vyrobili plakáty „Pravidla slušného čtenáře“, „Cesta knihy ke čtenáři“ a také plakát k 70. narozeninám nakladatelství Albatros. 
Týden čtení dětem, který proběhl od 1.června do 7.června 2019, zahájila výstava dětských knih nazvaná „Albatros včera a dnes“, kterou připravil čtenářský kroužek. Pro zájem ze strany žáků byla prodloužena do konce června. Řada žáků a učitelů školy poděkovala formou děkovného dopisu tomuto nakladatelství za vydání svých oblíbených knih. V pondělí 3.června naši čtvrťáci seznámili budoucí prvňáčky s knihami, které zvládli přečíst při společném čtení během školní docházky. Nechyběly ani konkrétní ukázky z vybraných knížek. Ve středu 5.června si připravila osmička předčítání ze svých oblíbených dětských knížek pro školní družinu. Ve čtvrtek 6.června četl čtenářský kroužek dětem ze školní družiny úryvky z knih Ondřeje Sekory. V pátek 7.června se vypravilo 1.oddělení školní družiny (1. a 2.třída) do Místní knihovny ve Velemíně, kde pro ně byla připravena beseda o dětských knihách.

Mgr. Sylvie Holubová

 

 V rámci kampaně Celé Česko čte dětem vyrobila družina paní Janečkové záložky do knih pro budoucí prvňáčky. 


 

 

úřední e-deska

Celé Česko čte dětem

fotogalerie MŠ

nové fotografie

Turistický den 3.třída

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 4.TŘÍDA

Školní výlet 9.třída

Čtenářský kroužek
a školní družina

Výstava knih Albatros

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Badatelský klub

Osmáci čtou školní družině

ČTVRŤÁCI ČTOU PŘEDŠKOLÁKŮM

Baronka cup

Akademie

Interaktivní vědecká show

Okrskový atletický trojboj

Čarodějnice

NAŠI BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

Hodina TV

Florbalový turnaj

Aerobik

Ponožkový den

PLAVECKÝ VÝCVIK 4.4.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 28.3.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 7.3.2019

PLAVECKÝ VÝCVIK 28.2.2019

Den s odborníkem

PLAVECKÝ VÝCVIK 14.2.2019

PLAVÁNÍ

PLAVECKÝ VÝCVIK 

Zahráli jsme si
na obchod

Divadélko pro školy

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

VÁNOČNÍ JARMARK
VE ŠKOLE

EXKURZE 26.10.2018 - 5.a 6.TŘÍDA

PŘEDÁVÁNÍ CEN ŽÁKŮM 6.TŘÍDY

5. TŘÍDA A DEN VODY

5. TŘÍDA V ÚSTECKÉM MUZEU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ŠKONÍ VÝLET ZOOPARK CHOMUTOV - 1.,2. a 5.TŘÍDA

VYSTOUPENÍ SKUPINY PERNŠTEJNI

VYRÁBÍME SI SAMI POMŮCKY NA VÝUKU NJ - MAPA NĚMECKA

NĚKTEŘÍ NAŠI
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI