Vítáme Vás na internetových stránkách Základní a Mateřské školy Velemín, příspěvkové organizace

Aktuálně o koronaviru

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velemín a Milešov
na školní rok 2021/2022

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentů.
Od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021 ZDE
Kritéria pro přijetí do MŠ ZDE

HRÁTKY PRO PŘEDŠKOLÁČKY
každou středu od 13:00 do 14:30 hod. ZDE

Ve Velemíně, dne 8.března 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Na základě pokynu MŠMT vyhlašuji podmínky k zápisu dětí do 1.třídy.

Zápis proběhne distanční formou, tj. bez účasti dětí.

V době od 1.dubna do 16.dubna 2021 bude možné odevzdat v budově ZŠ Velemín dokumenty potřebné k zápisu. V případě, že někdo nebude moct v této době osobně dokumenty odevzdat, poprosím o mé kontaktování a dohodneme jiný způsob předání.

K zápisu budete potřebovat vyplněné:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
2. Zápisní list
3. Dotazník pro rodiče u zápisu
4. Čestné prohlášení, pokud nebude žádost podepsána oběma rodiči.
5. Rodný list dítěte
6. Občanský průkaz rodiče

Pokud žádáte pro své dítě o odklad povinné školní docházky odevzdáte tyto vyplněné dokumenty:
1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Čestné prohlášení, pokud nebude žádost podepsána oběma rodiči
3. Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu
4. Doporučení odborného lékaře, popř. klinického psychologa.
5. Rodný list dítěte
6. Občanský průkaz rodiče

Veškeré žádosti najdete ZDE
Kritéria pro přijetí do ZŠ ZDE

V případě dotazů mě, prosím kontaktujte na telefonním čísle 603 516 450. Mgr. Ladislava Malíková