Vítáme Vás na internetových stránkách Základní a Mateřské školy Velemín, příspěvkové organizace

Aktuálně o koronaviru

Ve Velemíně, dne 8.března 2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Na základě pokynu MŠMT vyhlašuji podmínky k zápisu dětí do 1.třídy.

Zápis proběhne distanční formou, tj. bez účasti dětí.

V době od 1.dubna do 16.dubna 2021 bude možné odevzdat v budově ZŠ Velemín dokumenty potřebné k zápisu. V případě, že někdo nebude moct v této době osobně dokumenty odevzdat, poprosím o mé kontaktování a dohodneme jiný způsob předání.

K zápisu budete potřebovat vyplněné:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
2. Zápisní list
3. Dotazník pro rodiče u zápisu
4. Čestné prohlášení, pokud nebude žádost podepsána oběma rodiči.
5. Rodný list dítěte
6. Občanský průkaz rodiče

Pokud žádáte pro své dítě o odklad povinné školní docházky odevzdáte tyto vyplněné dokumenty:
1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Čestné prohlášení, pokud nebude žádost podepsána oběma rodiči
3. Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu
4. Doporučení odborného lékaře, popř. klinického psychologa.
5. Rodný list dítěte
6. Občanský průkaz rodiče

Veškeré žádosti najdete ZDE.

V případě dotazů mě, prosím kontaktujte na telefonním čísle 603 516 450. Mgr. Ladislava Malíková

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velemín a Milešov
na školní rok 2021/2022

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentů.
Od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021 ZDE