Vítáme Vás na internetových stránkách Základní a Mateřské školy Velemín, příspěvkové organizace

Aktuálně o koronaviru

Ve Velemíně, dně 13.října 2020

Vážení rodiče,
Z nařízení vlády ČR se od 14.října 2020 uzavírají všechny základní školy. Vzhledem k tomuto opatření, Vám sděluji, že i naše škola bude uzavřena na dobu od 14.10 2020 do 23.10.2020, pak následují týdenní podzimní prázdniny do 1.listopadu 2020. Předpokládaný návrat dětí do školy je 2.listopadu 2020.
V provozu nebude ani školní družina.
Žáci budou vzděláváni distančně a každý učitel si zvolí formu vzdělávání. Jistě budete kontaktováni o podrobnostech.
Potvrzení o uzavření školy vám vydám v ředitelně školy po předchozí telefonické domluvě ( pro účely ošetřovného).
Vašim dětem byly odhlášeny obědy, pokud máte o vyzvednutí oběda zájem, nahlaste vedoucí školní jídelny a obědy lze vyzvednou v době od 11.00 do 11.15 hod. u výdejního okénka. Je nutné, abyste měli svoje jídlonosiče.
O všech případných změnách budete samozřejmě informováni.
Přeji všem pevné zdraví a nervy.

Mgr. Ladislava Malíková
ředitelka školy