Vítáme Vás na internetových stránkách Základní a Mateřské školy Velemín, příspěvkové organizace

Aktuálně o koronaviru

VÁNOČNÍ JARMARK
dne 27.listopadu 2021 od 14.00 hodin ZDE

Cvičení zdravá záda ZDE

Informace k testování
Dle pokynů MŠMT ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí třikrát po sobě:
1.test – 1.září 2021 (1.třída ve čtvrtek 2.září)
2.test – 6.září 2021
3.test – 9.září 2021

Testování nepodstupují děti, které:
– splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování, tzn. uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování (nutno doložit potvrzení)
– prodělaly onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dní (nutno doložit potvrzení)
– doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, tzn. absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami Ag test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

Ochranu dýchacích cest (roušku či respirátor) nosí všichni ve společných prostorách školy, ve třídách je nosit nemusí. Dětem do 15 let postačí jednorázová chirurgická rouška.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nesplní jednu z výjimek z testování na covid-19, musí mít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.