Vítáme Vás na internetových stránkách Základní a Mateřské školy Velemín, příspěvkové organizace

Aktuálně o koronaviru

Zápis žáků do 1.třídy se uskuteční

12.dubna 2021, tj. pondělí v době od 13.00 do 18.00 hod.


Zapsány budou děti narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste potvrzení od dětského lékaře a zprávu ze školního poradenského střediska.

Mgr. Ladislava Malíková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velemín

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velemín a Milešov
na školní rok 2021/2022
proběhne v naší MŠ Velemín a Milešov

v pondělí 10.-14. května 2021

podrobnější informace budou včas podány