Historie školy

Z historie školství ve Velemíně
Roku 1774 byl vydán Všeobecný školský zákon, který stanovoval povinnost zřídit školu v místě, kde byla fara.
Tak i ve Velemíně byla postavena škola, a to hned vedle kostela. Vyučování probíhalo v německém jazyce. Teprve po vzniku Československé republiky byla roku 1920 založena škola česká, pro niž byla postavena nová budova, která v současnosti slouží jako škola mateřská.
Německá škola u kostela byla zachována po celou dobu první republiky a třídy školy české byly roztroušeny po celém Velemíně, protože nově postavená budova kapacitně nestačila. Po válce v roce 1945 byly zřízeny dvě třídy, jedna třída obecné školy a jedna třída měšťanky.
V roce 1957 bylo s konečnou platností rozhodnuto o stavbě nové školy. Práce byly zahájeny v roce 1957 a 26.října 1959 byla nová škola slavnostně otevřena. Pomocná budova byla svépomocí přestavěna na školní kuchyni a vařit se tu začalo v lednu 1963.
V roce 1975 byla vyprojektována tělocvična a dostavěla se v roce 1980.
V současné době prochází škola modernizací, která probíhá postupně a po etapách podle investičního záměru.