Školní poradenské pracoviště

Díky NNTB se bezpečně ozývají děti po celém světě
NNTB (Nenech to být) funguje jako online schránka důvěry. Žáci ve školách mohou přes aplikaci odesílat anonymní podněty a s pověřenou osobou řešit cokoliv, o čem není snadné mluvit osobně. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro odhalování šikany a řešení jiných problémů.

www.upozorneni.nntb.cz

Tento odkaz použijte v případě potřeby.

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče, 
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 

Mgr. Ladislava Malíková
ředitelka školy

výchovný poradce
Mgr. Václava Koubová
Tel.: 603 818 756
e-mail: koubova.vaclava@seznam.cz
KONZULTAČNÍ HODINY: kdykoliv po domluvě

školní metodik prevence
Mgr. Vít Seidl
Tel.: 737 326 506
e-mail: vita.seidl.33@seznam.cz
KONZULTAČNÍ HODINY: kdykoliv po domluvě

Mgr. Václava Koubová
Tel.: 603 818 756
e-mail: koubova.vaclava@seznam.cz
KONZULTAČNÍ HODINY: kdykoliv po domluvě

kariérový poradce
Mgr. Ladislava Malíková
Tel.: 603 516 450
e-mail: reditelka.zsvelemin@seznam.cz
KONZULTAČNÍ HODINY: středa 15.00 – 17.00 hod. pro rodiče i žáky školy

Přihláška na SŠ
Přihláška na SŠ s talentovými zkouškami
Odkazy na zajímavé internetové stránky týkající se volby povolání