Škola pro život, Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos Komenský

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem   Škola pro život, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000503, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – práce školního asistenta v mateřské škole a v základní škole, práce kariérového poradce v základní škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
  • inovativní vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině

Doba realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky. Tento projekt je spolufinancován EU.