Škola rovných příležitostí

Naše mateřská školka a základní škola společně realizují projekt s názvem Škola rovných příležitostí registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017105, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu  – školní asistent v mateřské škole i v základní škole, školní kariérový poradce
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky ZŠ – Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny mateřské školy a základní školy

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.