Školská rada

Členové školské rady 1.10. 2020 – 30.9. 2023

Bouček Vladimír
Mgr. Karfíková Vlasta
Křivánek Petr

Mgr. Kaiprová Radka
Mgr. Koubová Václava
Mgr. Holubová Sylvie

Kateřina Opletalová
Milan Hýn
Alena Rousová

Zápis ze školské rady 20.4.2022
Zápis ze školské rady 6.12.2021
Zápis ze školské rady 4.10.2021
Zápis ze školské rady 7.12.2020
Zápis ze školské rady 5.10.2020
Zápis ze školské rady 4.12.2019
Zápis ze školské rady 30.9.2019
Zápis ze školské rady 3.12.2018
Zápis ze školské rady 1.10.2018