Školská rada

Členové školské rady 1.10. 2017 – 30.9. 2020

Bouček Vladimír
Mgr. Karfíková Vlasta
Křivánek Petr

Mgr. Kaiprová Radka
Mgr. Koubová Václava
Mgr. Holubová Sylvie

Kateřina Opletalová
Iveta Stejskalová
Alena Rousová

Zápis ze školské rady 4.12.2019
Zápis ze školské rady 30.9.2019
Zápis ze školské rady 3.12.2018
Zápis ze školské rady 1.10.2018