Školní jídelna

Zaměstnanci školní jídelny

Jitka Koťová……..……vedoucí školní jídelny
Eva Nekolová……..…  kuchařka
Vlasta Novotná………  kuchařka
Jitka Licinberková……pomocná kuchařka

Ceník obědů