Prevence rizikového chování 2024

PREVENCE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 2024 – NEINVESTIČNÍ DOTACE

Ústecký kraj v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.072/94R/2024 ze dne 3.4.2024 poskytl naší škole za svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 87 875 Kč na program Prevence rizikového chování 2024