Vánoční jarmark

Vážení přátelé, dovolte mi zvláštní poděkování za pomoc a finanční dotaci při organizaci vánočního jarmarku, pořádaného 26.listopadu 2022 v Základní škole Velemín, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, MAS Serviso Třebívlice,o.p.s., Obec Velemín a SK Velemín.