Kroužky

  Název kroužku Vedoucí kroužku Doba konání
Po Doučování šablony M 9 Vejražka 12.10 – 13.10
  ITE a matematika Vejražka 13.15 -16.15
  Logopedie Kaiprová 11.15
  Doučování šablony 7 Koubová 12.10 – 13.10
  Doučování šablony A 4 Seidl 12.10 – 13.10
  Doučování Hýnová 12.20 – 13.05
  Cvičení pro mrňata Hýnová 16.00 – 17.00
  Doučování Rainerová 11.45 – 12.15
  Doučování šablony Rainerová 12.30 – 13.30
  Doučování M7 Pfefferová 12.20 – 12.50
  Volejbal Rasochová 15.00 – 16.30
       
Út Doučování Č PZ Malíková 6.45 – 7.30
  Doučování šablony Č 8 Malíková 12.10 – 13.10
  Doučování šablony M 6 Kaiprová 12.10 – 13.10
  Doučování šablony M5 Kaiprová 13.10 – 14.10
  Doučování N 9 Holubová 12.30 – 13.00
  Doučování M7 Pfefferová 12.55 – 13.25
  Doučování Suchá 12.10 – 12.40
  Doučování Rainerová 11.30 – 12.30
       
St Internet Malíková 12.10 -13.05
  Doučování šablony Č 9 Malíková 14.50 – 15.50
  Logopedie Kaiprová 11.15
  Doučování 2.třída Rasochová 11.30 – 12.15
  PSPP 1 Rasochová 12.30 – 13.15
  PSPP 2 Rasochová 13.15 – 14.00
  Doučování šablony 6 Koubová 12.10 – 13.10
  Doučování ČaJS Holubová 12.30 – 13.30
  Doučování Suchá 7.00 – 7.30
       
Čt Doučování N8 Holubová 7.00 – 7.30
  Doučování  6 – 9 Koubová 12.10 – 13.10
  Florbal 2.stupeň Seidl 15.00 – 16.00
  Florbal 1.stupeň Seidl 16.00 – 17.00
  Doučování Novotná 12.10 – 13.10
  Doučování Rainerová M. 11.45 – 12.15
       
Doučování A8 Seidl 7.00 – 7.30
  Sebeobrana ml. žáci Fujaček 14.00 – 15.00
  Sebeobrana st. žáci Fujaček 15.00 – 16.00