Lovoš

V rámci adaptačních dní vyrazila 5. třída v pátek 3. září na Lovoš. Počasí nám přálo, výlet jsme si hezky užili.