Příběhy našich sousedů

Žáci osmé a deváté třídy dokončili těsně před nuceným volnem projekt, kterému jsme se společně věnovali od září. Na čem přesně naši žáci, kteří byli rozděleni do čtyř skupin, tak dlouho pracovali?
Byli jsme osloveni společností Post Bellum, abychom se zapojili do projektu s názvem „Příběhy našich sousedů“. Každá skupina oslovila jednoho místního pamětníka, se kterým nahrála hodinový rozhovor. Následovalo sepsání životopisu, uspořádání dobové fotodokumentace a finální vytvoření tříminutových rozhlasových audioreportáží, které měly i s komentářem zachytit ty nejzajímavější okamžiky vyprávění pamětníků.
Za všechny žáky, zapojené v tomto projektu, bychom rádi a s úctou poděkovali paní Evě Křivánkové, paní Anně Plesníkové, panu Jaroslavu Rainerovi a panu Františku Pavlatovi. Naše děti tyto osoby denně potkávají na ulici. Až díky tomuto projektu si však žáci uvědomili, jakou nepříznivou minulost, která byla ovlivněna událostmi dvou totalitních režimů, tito jejich „obyčejní sousedé“ zažili a jak se s danými skutečnostmi museli mnohdy statečně poprat.
Velký dík patří i všem žáků, kteří se do tohoto projektu zapojili a pomohli tak poodhalit osudy čtyř lidí, z jejichž výpovědí si nebudeme moci vzít ponaučení jen my, ale i následující generace.
Celou práci velemínských žáků a profily pamětníků, včetně výsledných audioreportážních výstupů a životopisů, najdete zde.