Vystoupení v Domově důchodců na zámku v Milešově

Před vánoci jsme taky ještě potěšili babičky a dědečky vánočními písničkami a básničkami. Děti zaujalo také prostředí zámku a malby na zdech.